Profil / Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser  06-2009 ScanStore A/S

 

Ved køb af maskiner, materialer, tilbehør til maskiner samt reservedele i det følgende kaldet maskiner af ScanStore A/S er nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gældende, med mindre andet er aftalt:

1. TILBUD: Alle tilbud er gældende i 30 dage fra dato. Alle priser er ekskl. moms og levering og kan ændres på grund af prisudsving på materialer, lønninger, omkostninger, valutakurser, afgifter eller andre forhold, som er udenfor ScanStore AS’ kontrol. Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og specifikationer.

2. EJENDOMSFORBEHOLD: Maskiner leveret af ScanStore A/S forbliver ScanStore A/S’ ejendom indtil det samlede fakturabeløb er betalt. Køber er forpligtet til at holde maskiner fuld- og nyværdiforsikret, indtil fuld betaling er sket.

3. LEVERING: Levering sker ab fabrik (produktionssted), med mindre særlig skriftlig aftale er indgået herom.

4. LEVERINGSTID: Leveringstiden regnes fra den dato SCANSTORE  A/S har modtaget endelig ordre samt alle oplysninger, der er nødvendige for ordrens gennemførelse. De angivne leveringstider er tilnærmelsesvise, men ScanStore A/S skal gøre sit yderste for at levere ordren til den angivne dato. ScanStore  A/S er uden ansvar for forsinkelser, der skyldes force majeure eller andre forhold uden for ScanSt ore  A/S’ kontrol. Forsinket levering giver ikke køber ret til at kræve erstatning, tilbageholde betaling eller hæve købet såfremt varen er tilpasset køberbestilling, med mindre særlig skriftlig aftale er indgået herom.

5. BETALINGSBETINGELSER: 40% ved ordreafgivelse, 50% ved levering / klarmelding for afsendelse, 10% når der kan produceres på udstyret, dog senest 14 dage efter levering.

6. TEGNINGER: Alle tegninger og evt. modeller er ScanStore A/S ejendom.

7. REKLAMATIONBESTEMMELSER OG ANSVAR FOR MANGLER: Alle køb anses for handelskøb, og køber må derfor straks skriftligt reklamere i tilfælde af fejl eller mangler. Reklamation behandles i overensstemmelse med nærværende salgs- og leveringsbestemmelser, dog under forbehold for købers rettidige betaling af forfaldne beløb. Fabrikationsfejl udbedres efter ScanStore A/S valg af afhjælpning. Afhjælpning af fabrikationsfejl er vederlagsfri for så vidt angår arbejdsløn og erstatningsdele og vil blive foretaget inden for normal arbejdstid. De med udbedringen eller erstatningsleverancen opståede transportomkostninger, herunder rejseomkostninger og opholdsudgifter, betales af køber.

ScanStore A/S hæfter aldrig for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab. ScansStore A/S hæfter kun i ét år fra varens overgivelse til køberen for de skader, som varen måtte forvolde.

Reklamationsperioden for nye maskiner dækker 2.000 maskintimer, men kan dog ikke overstige følgende grænser:

1.     12 måneder fra leveringsdatoen ved drift i 1-holdskift.

2.     6 måneder fra leveringsdatoen ved drift i 2-holdskift.

3.     3 måneder fra leveringsdatoen ved drift i 3-holdskift.

        

ScanStore A/S ansvarsforpligtelser bortfalder under følgende omstændigheder:

·          Fejlbetjening eller fejlinstallation.

·          Manglende vedligeholdelse i.h.t. Instruktioner.

·          Drift under ekstreme forhold, som ikke er godkendt af ScanStore  A/S på forhånd.

·          Brug af uoriginale reservedele eller tilbehørsdele, som ikke er købt hos eller godkendt af ScanStore A /S.

·          Brug af materialer som ikke er godkendt af ScanStore A/S.

·          Reparation  eller indgreb foretaget af personer, der ikke er godkendt af ScanStore A/S.

·          Manglende betaling.

 

8. RETURNERING: Varer modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med ScanStore A/S og i ubrudt og original emballage.

9. ORDREANNULLERING: En ordre kan ikke annulleres uden ScanStore A/S accept.

10. SUPPLERENDE OPLYSNINGER: I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises til NLM 94 almindelige betingelser for levering og montering af maskiner og andet mekanisk og elektrisk udstyr mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland samt indenfor disse lande, som gældende.

 
ScanStore A/S | - Scanstore Chile SL