Kontakt / Ledelse

Ledelse

Poul Henningsen
Direktør ScanStore A/S
Tlf.: +45 6441 1212 / +45 4010 0674
Søren Gammelgaard Thomasen
Teknisk Direktør ScanStore A/S
Tlf.: +45 6441 1212 / +45 2027 3475
Installatør AK
 
ScanStore A/S | - Scanstore Chile SL